Keressük a Mystiqueroom legkreatívabb csapatát!

Pörögjetek fel, de ne csak a kijutásra összpontosítsatok! Most a csapatnév is számít… nem is kicsit! 🙂
Figyeld Facebook oldalunkat!

1. A Játék 2023. február 20-tól, 2023. február 28-ig tart.
A játékban kizárólag azok a csapatok vehetnek részt, aki a fenti időszakban SZEMÉLYESEN játszanak a Mystiqueroom bármely szabadulószobájában, és ez alkalommal a „Felelősségvállalási nyilatkozat-ban” feltüntetik a csapatuk nevét (a helyszínen van lehetőség a játék előtt a felelősségvállalási nyilatkozat kitöltésére. Azon pedig a csapatnév megadására). Az utolsó játék időpontja: 2023. 02. 28. 21:00

2. A játék ideje alatt (1. pont) az érvényesen résztvevők a 3. pontban részletezett nyereményeket nyerhetik meg.

3. Nyeremények:
3 db BÓNUSZ játék lehetősége (a 3 legszellemesebb/legkreatívabb csapatnévvel rendelkező csapat részére) a Mystiqueroom bármely pályáján! Ez az ajándékjáték 1 éven belül használható fel (tehát 2024. 02. 28-ig), a Mystiqueroom bármely pályáján, a szabad időpontok valamelyikére, annak a 3 csapatnak a részére (3 csapat: mindegyik 1-1-1 alkalommal), akik a 3 legszellemesebb/legkreatívabb csapatnévvel rendelkeztek a megadott időszakban. Az ajándék a csapatagok számára KÖZÖS, tehát csak ugyanazokkal a csapattagokkal érvényes a BÓNUSZ játék (de több csapattag számára nem, vagy csak felár ellenében). Egyes csapattagok külön-külön az ajándékot nem tudják beváltani (és készpénzre sem váltható).

4. A nyertes csapat kiválasztásának módja
A játék utolsó napjáig játszott csapatok csapatneveit a Mystiqueroom játékvezetőiből álló zsűri áttekinti, és a szerintük 3 legszellemesebb/legkreatívabb csapatnévvel rendelkező csapatot kiválasztja (legkésőbb 2023. 03. 05-ig). Ennek ismeretében a nyertes csapatot 7 napon belül értesítjük.

A Szervező a kiválasztás alkalmával összesen 3 db „nyertes csapatot” választ ki, akik együttesen, csapatonként 1 db bónusz játékot kapnak.
Abban az esetben, amennyiben a nyertes csapat nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi és alaki feltételeknek, s így kizárásra kerül, a nyereményét nem áll módunkban átadni. Amennyiben valamely nyertes csapat nem kapja meg nyereményét, úgy 2023. 03. 15-ig) a No Exit Games Kft., -hez kell fordulnia és jelezni ezt az info@mystiqueroom.hu e-mail címen. Ettől eltérő esetben a nyeremény nem követelhető.

5. A Szervező a nyertest facebook-on – az ide vonatkozó poszt kommentjében – értesíti a nyereményjáték lezárultát követő egy héten belül.

6. A nyeremény átadására konkrét időpontban nem kerül sor, hanem az info@mystiqueroom.hu email címen keresztül van lehetőség felvenni a kapcsolatot az időpontegyeztetés érdekében. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a kiválasztott csapat nem tesz eleget, és így a nyeremény felhasználása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető.

7. A Szervező a nyeremények átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Résztvevő csapatot, aki nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi és alaki feltételeknek. A Résztvevő csapat téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

8. A nyereményeket átruházni, illetve pénzre átváltani nem lehet. A nyereményhez tartozó felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a Résztvevőket terhelik.

9. A Játékból ki vannak zárva a No Exit Games Kft., mint az alábbi játék szervezője, dolgozói és ezen személyek Ptk. 685._§._b.) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. Valamit a 18. életévüket még be nem töltött személyek.

10. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. (Elvált szülők esetén ez a személy a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.) Cselekvőképtelen nyertes esetén a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére kizárólag a nyertes törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult.

11. A Játékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak a https://www.mystiqueroom.hu/keressuk-a-mystiqueroom-legkreativabb-csapatat/ internetes oldalon.

12. A résztvevők elfogadják, hogy nyeremény esetén, és csakis nyeremény esetén erről tájékoztatást kapnak, és nevük megjelenik a Mystiqueroom hivatalos facebook oldalán, illetve esetlegesen egyéb médiákban is. Azáltal, hogy a Résztvevő csapat a csapatnevét kitölti, elfogadja a jelen részvételi feltételeket, valamint kifejezett, feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén a fentiek szerint a nevét a Szervező nyilvánosságra hozza. A Játékos a kommentjének beküldésével tudomásul veszi továbbá azt is, hogy a nyeremények átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készülhet; így a fentiek alapján egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi – a Szervező által szervezett, illetve a Szervező megbízásából készített – reklám promóciókhoz történő felhasználásához idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.

13. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely No Exit Games Kft., által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el. Csalásnak/hamisításnak számít a 3. pontban írt Játékszabályok szándékos megsértése.

14. A Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a jelen játékszabályzattal bekért, a játék során általa megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező a Játék lebonyolításához, nyertes személyének megállapításához – a Játék idejére, a nyertes személyének megállapításáig – minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül felhasználhassa. Az adatok kezelője a Szervező, aki az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli.
Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje, adatai törlését a nyilvántartásból bármikor írásban indoklás nélkül kérheti a következő címen: No Exit Games Kft., 1055 – Budapest, Szent István krt. 9.; vagy a következő e-mail címen: info@mystiqueroom.hu
Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges, a jelen Játékszabályzat 1. pontjában megjelölt adatait vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet;
valamint amennyiben az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény – vagy más törvény – a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő (pl. a nyertesek név- és lakcím adatait tartalmazó sorsolási jegyzőkönyv 5 évig történő kötelező megőrzése), a Játékos által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.

15. A No Exit Games Kft., fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. Bármilyen, módosításról szóló értesítést honlapunkon keresztül közlünk játékunk résztvevőivel.

Budapest, 2023. 02. 20.
No Exit Games Kft., (Szervező)

Nálunk SZÉP Kártyával is fizethetsz!
(minden zsebből)

szépkártya