Szerződési feltételek

 1. Kire vonatkozik az ÁSZF?

  Az ÁSZF első sorban a NoExit Games Kft.-re (1055 Budapest, Szent István krt 9 I.em5, továbbiakban: MystIQueRoom, mint szolgáltatást nyújtóra vonatkozik, másrészt pedig minden olyan személyre, aki a MystIQueRoom szolgáltatásait igénybe veszi (játékos).
 2. Az ÁSZF-től való eltérés lehetősége

  A MystIQueRoom a jelen ÁSZF feltételeitől eltérő feltételekkel szolgáltatás nyújtását kizárólag külön írásbeli megállapodás alapján vállal. Amennyiben az ÁSZF és a külön írásbeli megállapodás eltér egymástól, az utóbbi tartalma az irányadó. A külön írásbeli megállapodásban nem szabályozott kérdésekben pedig jelen ÁSZF az irányadó.
 3. ÁSZF tárgya

  Jelen ÁSZF tárgya a MystIQueRoom által nyújtott szolgáltatások, szabadulószoba játékok szervezése, és a szolgáltatáshoz kapcsolódó tevékenységek, különös tekintettel az alábbiakra:

I. Foglalás:

 1. Játékra foglalás leadható a www.mystiqueroom.hu honlapon, telefonon, vagy a játékszobák helyszínén személyesen. A foglalás megtételekor elfogadásra kerül a jelen ÁSZF.
 2. Foglaláskor kötelező valós személyes adatokat megadni.
 3. Sikeres foglalás után megerősítést küldünk e-mailben.
 4. A foglalási azonosítót a helyszínen elkérhetjük.
 5. Minden foglalás végleges, így fizetett előleg visszatérítésére nincsen lehetőség. Amennyiben a játék kezdési időpontja és a lemondás időpontja között még legalább 24 óra rendelkezésre áll úgy az előleg megtartásával a foglalás újra szervezhető másik időpontra.
 6. Lemondást, vagy a foglalás áthelyezését csak a kiválasztott időpont előtti 24 óra előtt fogadunk el.
 7. 5 perc késés esetén az óra elindul a játékban.
 8. A MystIQueRoom fenntartja a jogot a játékok karbantartás, változtatás miatti lezárására. A foglalt időpontokat előzetes tájékoztatás után visszamondhatja, vagy cserét javasolhat.

II. Fizetés:

 1. A játék ára a www.mystiqueroom.hu weboldalon található.
 2. Fizetést lebonyolítani a honlapon keresztül bankkártyás fizetéssel vagy a helyszínen készpénzzel vagy bankkártyával vagy szép kártyával lehetséges.
 3. Az előleg meg nem jelenés, lemondás, 24 órán belüli időpont módosítás esetén nem kérhető vissza.
 4. Egy játékra maximum egy kedvezmény érvényesíthető. A kedvezmények nem összevonhatók.

III. Játékban való részvétel:

 1. A játékok 2-8 fős csapatok számára készültek. A játékban csak egy csapat vesz részt, kis létszám esetén más csapat nem fog csatlakozni. Hatnál több fős nem lehet egy csapat, akkor sem, ha korábban erre volt precedens.
 2. A játék maximum 60 percig tart.
 3. Ajánlott a kényelmes öltözet. A táskák, értékek elhelyezésére zárható szekrényt biztosítunk.
 4. A szabadulószobák környezete és használata a megszokott hétköznapi szobáktól eltér, ezért azok rendeltetésszerű használata érdekében a játék előtt minden játékos köteles egy rövid oktatáson részt venni, illetve fokozottan együttműködni a MystIQueRoom munkatársaival.
 5. A szabadulószoba játék egy szimulációs játék zárt szobákban, amely nagyfokú mentális stresszt és esetenként fizikai megterhelést is jelenthet. A fizikai aktivitás különösen, de nem kizárólag olyan tevékenységeket foglal magába, mint állás, hajolgatás, guggolás, nyújtózkodás, emelés, kúszás, lépcsőn vagy létrán közlekedés. A szobában esetenként rossz látási viszonyok, vagy különböző fényeffektek fordulhatnak elő.
 6. A fentiekre tekintettel a szabadulójátékban való részvétel különböző veszélyeket, kockázatokat rejt magában. Előfordulhat, hogy a játékosok pszichikai vagy érzelmi sérülést szenvednek, rendkívüli helyzetekben pedig a testi épség is veszélybe kerülhet, sérülhet. A szabadulószobát nem javasoljuk különösen: szívbetegeknek, epilepsziásoknak, pánikbetegeknek, klausztrofóbiásoknak, és egyéb fóbiás betegségektől szenvedőknek.
 7. A MystIQueRoom játékait mindenki a saját felelősségére, önkéntes elhatározás alapján veszi igénybe.
 8. A játékot nagykorú, cselekvőképes személyek vehetik igénybe önállóan. Kiskorúak esetén törvényes képviselő által aláírt nyilatkozatra van szükség – ezért kérjük, hogy a kiskorút a törvényes képviselője kísérje el, vagy a nyilatkozatot előzetesen írja alá. 
 9. 4 éves kor alatt ingyenes a belépés, de maximum két 4 éves kor alatti játékos kerülhet egy csapatba és a csapatlétszám így sem haladhatja meg a 6 főt. Állatok nem vihetők be a játéktérbe.
 10. Alkohol, gyógyszer, kábítószer vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt álló, vagy nem megfelelő magatartást tanúsító személyek a játékból kizárhatók.
 11. A játékszobák és a helyszínül szolgáló társasház teljes területen tilos a dohányzás.
 12. A játék része a szolgáltatásnyújtás végén történő értékelés is, ezért e-mailben a játék után értékelést kérő e-mail üzenetet is küldhetünk.
 13. A MystIQueRoom játékaiban részt vevő személyek kötelesek:

  • a berendezési tárgyakat rendeltetésszerűen használni, azokra nem mászhatnak fel, nem fejthetnek ki rájuk hirtelen erőbehatást (pl. ütés, rúgás), kötelesek törekedni azok állagának megóvására,
  • a látogatók elől elzárt területre belépéstől tartózkodni,
  • a szobában balesetveszélyes helyzet, vagy sérült eszköz / berendezés észlelése esetén haladéktalanul jelezni a MystIQueRoom munkatársai felé,
  • saját magukon vagy a környezetükben lévők közül bárkin rosszullét jeleinek észlelése esetén haladéktalanul jelezni a MystIQueRoom munkatársai felé,
  • a szobában tartózkodó személyekkel együttműködni,
  • a MystIQueRoom munkatársainak utasításait maradéktalanul betartani.

IV. Szerzői jogok, titoktartás:

 1. A MystIQueRoom valamennyi játéka szerzői műnek minősül, és mint olyan, automatikusan szerzői jogi védelem alatt állnak.
 2. A MystIQueRoom játékában, szigorúan tilos a fénykép-, videó-, vagy hangrögzítés.
 3. A játékosok a játék részleteit nyilvánosságra nem hozhatják, azt harmadik személy tudomására nem hozhatják, azt a MystIQueRoom üzleti titkaként kötelesek megőrizni a játék végét követően is.

V. Felelősség

 1. A játékos köteles a jelen ÁSZF rendelkezéseit betartani, és amennyiben annak megszegésének következtében sérülést, balesetet vagy egyéb kárt szenved, azt a MystIQueRoom nem köteles megtéríteni.
 2. A MystIQueRoom felelőssége egyébiránt – a törvényi kivételektől eltekintve – semmilyen körülmények között nem haladhatja meg az alábbiak közül az alacsonyabb összeget: 100 000 Forint, vagy a tényleges kár összege. A tényleges kár nem tartalmazza a következőket: elmaradt haszon, közvetett (következményi) kár vagy veszteség és harmadik személy követelése alapján felmerülő kár vagy veszteség.
 3. A MystIQueRoom tájékoztatja a játékosokat, hogy felelősségbiztosítással rendelkezik, ezért az esetleges kárigények érvényesítésével kapcsolatban a játékos köteles együttműködni a MystIQueRoom munkatársaival, így különösen a jegyzőkönyv felvételével, illetve az esetleges bizonyítékok rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban.
 4. A MystIQueRoom tájékoztatja a játékosokat, hogy amennyiben a játékosnak okozott sérülés vagy egyéb kár egy másik játékosnak róható fel, a károkozó magatartásáért a MystIQueRoom nem tartozik felelősséggel.
 5. Amennyiben a játékos a jelen ÁSZF rendelkezéseit megszegi, úgy az általa okozott károkért a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint felel, így különösen, de nem kizárólag:

  • a játékos a szoba, illetve a benne található berendezések, eszközök nem rendeltetésszerű használatból adódó, a szobákban vagy tárgyakban okozott sérüléseket kötelesek megtéríteni.

  • a szerzői jogokat megsértő játékos a szobából eltávolítható, ellene eljárás indítható. 
 6. A játékos vállalja, hogy kártalanítja és mentesíti a MystIQueRoom-ot minden olyan harmadik személy által támasztott követelés, igény, illetve felelősség, költség, kár vagy kiadás alól, ideértve a jogi költségeket is, amelyek annak okán merülnek fel, hogy a játékos a jelen ÁSZF rendelkezéseit megszegi, így kifejezetten, de nem kizárólag az alábbi esetekben.

  • hibás, hiányos vagy hamis személyes adatok megadása, más érintett személyes adataival visszaélés,

  • a játék során a szobában tartózkodó személyeknek okozott kár,

  • a játékszobák területén található vagyontárgyakban okozott kár.

VI. Adatvédelem

 1. A MystIQueRoom adatvédelmi szabályzattal rendelkezik, mely az alábbi linken érhető el: https://www.mystiqueroom.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/
 2. A MystIQueRoom tájékoztatja a játékosokat, hogy a szabadulószobákban kamerás megfigyelést folytat, melyekkel kapcsolatban részletes tájékoztatás a helyszínen bárki számára hozzáférhető.

VII. Egyebek

 1. Az ÁSZF által nem szabályozott kérdésekben a magyar jogszabályok az irányadók. A jelen ÁSZF-fel kapcsolatban felmerülő jogviták eldöntésére a magyar bíróságok rendelkeznek joghatósággal.

Nálunk SZÉP Kártyával is fizethetsz!
(minden zsebből)

szépkártya