Húsvéti nyereményjáték 2024.

 

Játssz velünk és nyerj izgalmas szabadulás élményeket!

Hajrá! Játsszatok Velünk és nyerjetek 3 db 3-5 fős ajándék játékot a MystIQueRoom bármely pályájára!
Figyelem hamarosan 3 nyertest választ játékvezetőkből álló zsűrink! 🙂 Küldd el kommentben, idén hogyan díszítetted a tojásokat a locsolóknak?
Várjuk az ötletes, szép vagy épp vicces alkotásokat!

A JÁTÉK MENETE: ➡ Lájkold az erre vonatkozó posztot facebook oldalunkon,
és kommentben küldj képet húsvéti tojásaidról!
Beküldési határidő: 2024. 03. 31. (vasárnap) 24:00.

 

A Mystiqueroom nyereményjátékára vonatkozó Részvételi- és Játékszabályzat

1. A No Exit Games Kft., mint az alábbi játék szervezője (székhely: 1055 – Budapest, Szent István krt. 9., a továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon természetes személy vehet részt, aki nem esik a 11. pontban meghatározott személyek körébe (továbbiakban: Játékos), és aki a Játék időtartama alatt a Mystiqueroom facebook oldalán (www.facebook.com/mystiqueroom) az ide vonatkozó poszt bejegyzés kommentelőjeként önszántából jelentkezik a Játékra.
A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

2. A Játék 2024. március 25-től, 2024. március 31-ig tart.
Az adott posztra a “kommentelés” beérkezésének határideje 2024. 03. 31. 24:00
A szervező kizárja a felelősségét a bármely hálózat, számítógépes hardware vagy software bárminemű meghibásodása következtében elveszett, megsérült vagy elkésett kommentekért. A kommentek elküldésének bizonyítását – a Játék tisztaságának megőrzése érdekében – a Szervező nem fogadja el a megérkezés bizonyítékaként.

3. A játék ideje alatt (2. pont) az érvényes kommentelők az 4. pontban részletezett nyereményeket nyerhetik meg a 6. pontban szabályozott módon.

4. Nyeremények:
3 db 3-5 fős ajándékkártya a MystIQueRoom bármely pályájára! Ez beváltható a kiadástól számított 1 éven belül, bármely tematikájú pályánkra!

5. A Szervező a nyereményekhez kapcsolódó szállítási és egyéb költségeket nem állja. A nyerteseket a nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség.

6. A nyertes kiválasztásának módja
A képes kommentek beérkezésének határideje 2024. 03. 31. 24:00. A beérkezett képek (kommentek) közül a MystIQueRoom játékvezetői csatapata kiválaszt 3 db minőségében és szellemességében leginkább a kiírásnak megfelelő képet (kommentet). Ennek ismeretében a nyertest 7 napon belül értesítjük.

Amennyiben a képek (kommentek) beérkezésének határidejéig (2024. 03. 31. 24:00) legalább 3 kép (komment) nem érkezik a felhívásra, a Szervező nem köteles nyertest választani. Ez esetben a nyereményjáték értelmét veszti.

A Szervező a nyereményjáték alkalmával összesen 3 nyertest választ ki, aki (fejenként) 1 db 3-5 fős ajándékkártyát nyer a MystIQueRoom bármely pályájára.
Abban az esetben, amennyiben a nyertes Játékos nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi és alaki feltételeknek, s így kizárásra kerül, vagy a sorsolástól számított 1 héten belül a Játékban használt facebook profiljára küldött üzenetben nem elérhető, – úgy érdeklődés hiányában – a nyereményét nem áll módunkban átadni. Amennyiben valamely nyertes nem kapja meg nyereményét, úgy 2024. 04. 30-ig a No Exit Games Kft., -hez kell fordulnia és jelezni ezt az info@mystiqueroom.hu e-mail címen. Ettől eltérő esetben a nyeremény nem követelhető.

7. A Szervező a nyertest facebook-on – az ide vonatkozó (2024. 03. 25-i) poszt kommentjében – értesíti a nyereményjáték lezárultát követő egy héten belül.

8. A nyeremény átadására konkrét időpontban nem kerül sor, hanem az átvehető 2024. 04. 03. – 2024. 04. 30. között a MystIQueRoom Szabadulószoba nyitva tartási idejében! Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény felhasználása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető.

9. A Szervező a nyeremények átadásáig kizárhatja a Játékból azt a beküldőt, aki nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi és alaki feltételeknek.
A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

10. A nyereményeket átruházni, illetve pénzre átváltani nem lehet. A nyereményhez tartozó felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a Játékost terhelik.

11. A Játékból ki vannak zárva a No Exit Games Kft., mint az alábbi játék szervezője, dolgozói és ezen személyek Ptk. 685._§._b.) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. Valamit a 18. életévüket még be nem töltött személyek.

12. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. (Elvált szülők esetén ez a személy a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.) Cselekvőképtelen nyertes esetén a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére kizárólag a nyertes törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult.

13. A Játékosok által megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, stb.), a kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

14. A Játékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak a https://www.mystiqueroom.hu/husveti-nyeremenyjatek2024 internetes oldalon. A Játék hivatalos Játékszabályzata a https://www.mystiqueroom.hu/husveti-nyeremenyjatek2024 internetes oldalon jelenik meg.

15. A résztvevők elfogadják, hogy nyeremény esetén, és csakis nyeremény esetén erről tájékoztatást kapnak, és nevük megjelenik a Mystiqueroom hivatalos facebook oldalán, illetve esetlegesen egyéb médiákban is. Azáltal, hogy a Játékos az pályázatot beküldi, elfogadja a jelen részvételi feltételeket, valamint kifejezett, feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén a fentiek szerint a nevét a Szervező nyilvánosságra hozza. A Játékos a kommentjének beküldésével tudomásul veszi továbbá azt is, hogy a nyeremények átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készülhet; így a fentiek alapján egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi – a Szervező által szervezett, illetve a Szervező megbízásából készített – reklám promóciókhoz történő felhasználásához idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.

16. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely No Exit Games Kft., által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el. Csalásnak/hamisításnak számít a 3. pontban írt Játékszabályok szándékos megsértése.

17. A Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a jelen Játékszabályzattal bekért, a Játék során általa megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező a Játék lebonyolításához, nyertes személyének megállapításához – a Játék idejére, a nyertes személyének megállapításáig – minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül felhasználhassa. Az adatok kezelője a Szervező, aki az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli.
Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje, adatai törlését a nyilvántartásból bármikor írásban indoklás nélkül kérheti a következő címen: No Exit Games Kft., 1055 – Budapest, Szent István krt. 9.; vagy a következő e-mail címen: info@mystiqueroom.hu
Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges, a jelen Játékszabályzat 1. pontjában megjelölt adatait vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet;
valamint amennyiben az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény – vagy más törvény – a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő (pl. a nyertesek név- és lakcím adatait tartalmazó sorsolási jegyzőkönyv 5 évig történő kötelező megőrzése), a Játékos által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.

18. A No Exit Games Kft., illetve a nyereményjáték szervezésében résztvevő egyéb cégek nem vállalnak semmiféle felelősséget semmilyen adatvesztésért, különös tekintettel adatátvitel közbeni, vagy egyéb technikai problémából adódó adatvesztésért.

19. A No Exit Games Kft., fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. Bármilyen, módosításról szóló értesítést honlapunkon keresztül közlünk nyereményjátékunk résztvevőivel.

Budapest, 2024. 03. 25.
No Exit Games Kft. (Szervező)

Nálunk SZÉP Kártyával is fizethetsz!
(minden zsebből)

szépkártya