Felelősségvállalási nyilatkozat

Alulírott kijelentem, hogy MystIQueRoom (NoExit Games Kft) játékait és az általa rendelkezésemre bocsátott helyiségeket saját felelősségemre, rendeltetésszerűen használom. Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy alkohol, gyógyszer, drog befolyása alatt nem állok! Ha nem rendeltetésszerűen, előírás szerint használom a felszerelést és a pályát, és emiatt magamban vagy harmadik félben sérülést vagy egyéb kárt okozok, a NoExit Games Kft nem vonható felelősségre és a kár értékének azonnali megfizetésére kötelezhetnek! A játékvezető utasításait maradéktalanul betartom, illetve tudomásul veszem, hogy a játékvezető a második felszólítás után megszakíthatja a játékot a teljes ár megfizetése mellett. Tudomásul veszem, hogy játék közben hang, kép illetve mozgókép rögzítése szigorúan tilos és a játék megszakítását vonja maga után a teljes ár megfizetése mellett!

Az email címem megadásával hozzájárulok, hogy a MystIQueRoom (NoExit Games Kft.) hírlevelet küldjön nekem, illetve marketing célra használja fel azt!